0348-554266 info@demarlopik.nl

BOOGBORINGEN

Boogboringen nabij (provinciale) wegen

Boogboringen nabij wegen is afgeleid uit de ontwikkeling van “boogboringen in kades en dijken”
Omdat bestaande sleufloze technieken niet altijd toepasbaar of wenselijk zijn, zoals raketboringen, gestuurd boren of boogzinkers. Boogboren kan een oplossing bieden, met deze methodiek worden alle mogelijke zekerheden toegepast om uitspoelingen en een Blow Out te voorkomen, en is het mogelijk een degelijke opvulling van het boorgat te realiseren.

Als een wegbeheerder maximale zekerheid wil behalen kan deze besluiten de boorvloeistof in de annulaire ruimte te vervangen door een materiaal wat minimaal dezelfde drukvastheid heeft als de bodem waarin deze is aangebracht. Zodat het inzakken van het boorgat en mogelijke zettingen in de bodem worden uitgesloten.
vraag naar de mogelijkheden