0348-554266 info@demarlopik.nl

DÄMMEREN & GROUTEN

Dämmeren & grouten

Demar Lopik heeft sinds medio februari 2013 een uitbreiding in haar activiteiten. Door onze lange ervaring in de ondergrondse infrastructuur en verzoeken van opdrachtgevers, hebben wij een machine ontwikkeld die oude verlaten (loze) leidingen voorziet van een permanente afdichting. Door de compacte afmeting van de machine kunnen wij op elke gewenste locatie komen.

De strengere wetgeving stelt dat oude leidingen gerooid (verwijderd) moeten worden. Dit zal in bepaalde situaties niet altijd mogelijk zijn. Denk aan kruisingen van wegen, sloten en spoorwegen.  Deze dienen deugdelijk te worden afgevuld en afgedicht.
Demar Lopik heeft gekozen voor materialen en vulstoffen welke al tientallen jaren worden toegepast en worden voorgeschreven bij waterschappen/ provincies en spoorwegbeheerders. Op specificatie van de klant kan een druksterkte worden behaald van 1 tot 4 N/mm2. Bij de juiste verhoudingen kan er een krimpvrije vulling worden aangebracht, welke bij schuimbeton of andere vulmiddelen niet behaald kan worden.

Ook verzorgen wij het vullen van holle ruimtes (voorkomen van instorten/inzakken). Het aanbrengen van (thermisch) grout voor o.a de warmtegeleiding van electra kabels en het vullen van boorgaten zit in ons pakket.