0348-554266 info@demarlopik.nl

BOOGBORINGEN

Wat is een boogboring?

Overeenkomstig als bij gestuurd boren wordt er enkel onder zwaardere condities gewerkt, hoogwaardige boorspoeling met de juiste viscositeit, volgens productspecificatie van de leverancier.Bij boogboringen is er geen kans dat de boorstang tijdens het ruimen en intrekken van de buis omhoog verplaatst door de torsie en materiaalspanning.

Tijdens het boor proces wordt er op 1/1000 bar in de bodem (boorgat) gemeten, door deze unieke meetmethode is de kans op een z.g. “blow-out” nagenoeg uitgesloten.Na het intrekken van de leiding wordt het gehele boorgat gevuld met een krimpvrij afdichtend materiaal afgedicht.

Door het toepassen van een aantal meet methodieken en dataopslag, en afdichting is de kans op falen nagenoeg uitgesloten. Met voornoemde aanvullingen creëren we een uiterst veilige en zeer gecontroleerd boorproces, welke is ontwikkeld door en voor waterschappen. Inmiddels hebben enkele waterschappen en provinciën onze methode beoordeeld en kunnen we deze techniek in kades, dijken en provinciale wegen toepassen.

Veiligheid en kwaliteit zijn de basis van de omschrijvingen van de onderstaande uitvoeringsmethodieken. Elke belanghebbend controlerend orgaan heeft zijn specifieke wet en regelgeving voor de uitvoering van sloot en wegkruisingen, welke als leidraad zijn gebruikt voor onderstaande uitvoeringsprotocollen. Externe adviseurs, hydrologen van waterleidingbedrijven, provinciale overheden, waterschappen werkten mee aan de beoordeling en ontwikkeling van deze omschrijvingen, dit heeft betrekking op de toegepaste materialen, dekking, spoeldruk, hygiëne, drukvastheid en waterdoorlatendheid. informatie van onderstaande methodieken zijn bij Demar Lopik op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingen:

Door wetgeving en eisen van opdrachtgevers heeft Demar Lopik in samenwerking met enkele waterschappen, provinciën, en leidingbeheerders  diverse methodieken ontwikkeld om een boogboring in gebieden waar beperkingen gelden te kunnen realiseren.