0348-554266 info@demarlopik.nl

ENGINEERING

Engineering

Demar Lopik levert zijn projectafhandeling altijd op met een theoretisch dwarsprofiel.
Deze uiterst nauwkeurige benadering van de diepteligging is te danken aan de voorgevormde stalen boorbuis
en wordt met vaste regelmaat gekalibreerd.

Ook verzorgen wij boogzinker sterkteberekeningen, en boogzinkerplan (boorplan) voor vergunningsaanvragen.
Opdrachtgevers en vergunningverlenersvragen vaker om zekerheden en verlangen deze gegevens, op dit verzoek hebben wij onze reken, teken programmatuur op aangepast.

Berekeningen boogzinkers

Aanvragen en verwerken Klic-melding;
Schouwen van de werklocatie;
Verzorgen en onderzoek van sonderingen boringen, bodemopbouw.
Vooroverleg voeren met betrokken instanties;
Realiseren werktekening;
Werkplan met werkomschrijving en onderbouwing.