0348-554266 info@demarlopik.nl

BOOGBORINGEN

Waterwingebieden

 

Milieubeschermingsgebieden grondwater

In de meeste gevallen ligt er rondom het grondwaterbeschermingsgebied nog een beschermingsgebied. Dit is de boringsvrije zone. De reistijd van een waterdruppel vanuit het watervoerende pakket naar een winput bedraagt 50 jaar.

Om te zorgen dat het grondwater niet besmet raakt met bacteriën of verontreinigingen zijn er regels opgesteld, en moeten werkzaamheden in milieubeschermingsgebieden extra zorgvuldig worden uitgevoerd.

Gezien de grote kwetsbaarheid zijn er strenge regels om elk risico op verontreiniging te vermijden.
Deze gebieden zijn kwetsbaar voor verontreinigingen. Eén druppel olie kan een miljoen liter grondwater onbruikbaar maken. De laatste jaren zien we dat de ondergrond steeds vaker wordt gebruikt. Bijvoorbeeld voor warmte-koudeopslag (energiebesparing) of voor het slaan van een eigen waterbron.

Om nu te voorkomen dat het grondwater vervuild raakt door verontreinigingen aan de oppervlakte of door het toenemend gebruik van de ondergrond, heeft de provincie ‘milieubeschermingsgebieden voor grondwater’ aangewezen (Zie de Provinciale Milieuverordening).

Demar Lopik beschikt over het materiaal en materieel om dit te kunnen uitvoeren.

Boorvloeistof

De boorvloeistof is schoon drinkwater en in geval dat het boorgat onstabiel is of dat er zand in de ondergrond bevindt is er een mogelijkheid dat het boorgat in kan zakken, gebruiken wij een zuivere gecertificeerde hulpstof volgens KIWA-ATA welke geen toevoegingen bevat welke een gevaar kunnen vormen voor drinkwatergebieden.

Boorgat afdichting

De boring mag niet leiden tot het risico op vervuiling /kwel, daarom is een van de belangrijke aspecten het afdichten van het boorgat met materiaal geschied die de juiste permeabiliteit heeft.
onze boorgatafdichting is ook KIWA-ATA is gecertificeerd.